Redaktionen


Eva-Lena Ivarsson

CEO och Ansvarig utgivare

0707-460100

Alexander Herold

Partner och Mastermind Proof Leader

Sirpa Stånggren

Partner, Course Design Master

Christer Berggren

Partner och Podcast Producent

.